• Виртуалдық пәндік-олимпиада.

Сайтқа кіру

Сайтқа кіру бойынша нұсқаулық

Логин-ге сайтта тіркелгенде берілген логиніңізді немесе эл.поштаңызды жазыңыз.
Пароль-ға сайтта тіркелгендегі өзіңіз көрсеткен парольді жазыңыз.
Бір рет тіркелген соң сол логин парольмен ғана кіру керек.Бір қолданушының қайталап тіркелмеуін ескертеміз!